کاهش تنوع مدارس یا حذف مدارس سمپاد و رونق مدارس غیردولتی

۲ سال پیش

گرچه اعلام رتبه های برتر کنکور و نبود برگزیده ای از مدارس دولتی عادی همچنان یک سوال درباره عدالت آموزشی ایجاد می کند اما آیا این مساله بهانه ای برای کوچک شدن مدارس سمپاد می شود؟

منبع: مهر