روایت علم‌الهدی از عمل نشدن به توصیه رهبری در مسئله برجام

۲ سال پیش

رهبری فرمودند بگذارید هر مقدار آنها در تعهدات عمل کردند عمل کنید اما متاسفانه این کار نشد؛ از همان اول سانتریفیوژ را حلب پاره کردند و بتون ریختند و آب سنگین اراک را از بین بردند و آنها به تعهدات عمل…

منبع: جام نیوز