شورای انتقالی جنوب یمن اداره امور استان‌های جنوبی را برعهده گرفت

شورای انتقالی جنوب یمن رسما اعلام کرد که اداره امور استان‌های جنوبی این کشور را برعهده گرفته است.

منبع: ایسنا