خبرگزاری فارس - ضرورت تفحص بدهی غیرمعمول خودروسازان به قطعه سازان

۲ سال پیش

قطعه سازی که خودروسازان با مجموعه‌اش همکاری نمی‌کند، به مجلس گزارش کند.

منبع: فارس نیوز