معامله گران بازار در انتظار برجام

۲ ماه پیش
معامله گران بازار در انتظار برجام

کمتر از دو روز دیگر به اولین نشست برجام در دولت رئیسی مانده است. معامله گران بازار ارز با دقت بیشتری اخبار این نشست مهم را رصد می کنند.

منبع: دنیای-اقتصاد