نکته ای مهم در مورد افزایش حقوق کارگران و کارمندان

۲ ماه پیش
نکته ای مهم در مورد افزایش حقوق کارگران و کارمندان

به رسم هر سال، همه منتظر هستند تا در ماه‌های آخر سال شورای عالی کار و وزارت کار در مورد میزان دریافتی کارمندان و کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری کنند.

منبع: گسترش