بسیج، بن بست شکن معضلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است/ پویایی بسیج، مهمترین جریان اثرگذار در تمدن سازی نوین است + فیلم

۲ ماه پیش
بسیج، بن بست شکن معضلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است/ پویایی بسیج، مهمترین جریان اثرگذار در تمدن سازی نوین است + فیلم

یک کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی با بیان اینکه بسیج بن بست شکن معضلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است، گفت: فرهنگ بسیج،در واقع بزرگ ترین ره نامه در مسیر توسعه جهانی است.

منبع: دانا