مقصد نهایی گفت وگوهای برجام مشخص شد

یک ماه پیش
مقصد نهایی گفت وگوهای برجام مشخص شد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه مقصد نهایی برای گفت‌وگوها با ایران در زمینه احیای برجام باید در وین باشد، گفت: ایران باید درچارچوب مذاکرات وین شرکت کند.

منبع: ۵۵آنلاین