4 عکس هولناک از صحنه سوختن ماشین تازه عروس و داماد / دقایقی قبل رخ داد

یک ماه پیش
4 عکس هولناک از صحنه سوختن ماشین تازه عروس و داماد / دقایقی قبل رخ داد

حوادث رکنا: ماشین عروس و داماد قروه ای دچار حریق شد.

منبع: رکنا