ورود یک میلیون دوز واکسن وارداتی به فرودگاه امام

یک ماه پیش
ورود یک میلیون دوز واکسن وارداتی به فرودگاه امام

رکنا:معاون فنی گمرک از ورود یک میلیون دوز واکسن وارداتی به فرودگاه امام خبرداد.

منبع: رکنا