سقوط کم سابقه بورس امروز + جدول نمادها

یک ماه پیش
سقوط کم سابقه بورس امروز + جدول نمادها

رکنا: بورس امروز سه شنبه 20 مهرماه 1400 با افت بیش از 33 هزار واحد در ارتفاع یک میلیون و 424 هزار واحد قرار گرفت.

منبع: رکنا