پسری در آمریکا بخاطر آمیب مغزخوار جان باخت

یک ماه پیش
پسری در آمریکا بخاطر آمیب مغزخوار جان باخت

پسری در ایالت تگزاس آمریکا پس از بازی در حوضچه های فواره شهری به مننگوانسفالیت آمیبی اولیه دچار و در 11 سپتامبر بر اثر این بیماری درگذشت.

بنابر گزارشات مقامات و بهداشت عمومی تارانت در اوایل ماه جاری، آنها در مورد بستری شدن کودکی در بیمارستان با مننگوانسفالیت آمیبی اولیه مطلع شدند.

با توجه به مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، مننگوانسفالیت آمیبی اولیه یک بیماری نادر و اغلب کشنده مغزی است که توسط نگلیریا فاولری یا آمیب مغزخوار ایجاد می شود.

مقامات بهداشتی این شهرستان با بستن تمام فواره استخرهای عمومی شهر، شروع به بررسی بیماری این کودک کردند. همچنین اعلام کردند که کارکنان دو فواره استخر عمومی شهر، آزمایشات مورد نیاز کیفیت آب را که باید روزانه انجام دهند، انجام نداده بودند و به همین علت متوجه حضور این آمیب خطرناک نشده بودند.

منبع: اسپوتنیک-ایران