این شخص به نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل سخنرانی می‌کند

یک ماه پیش
این شخص به نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل سخنرانی می‌کند

رویترز گزارش داد که قرار است «غلام‌محمد اسحاق‌زی»، نماینده‌ دولت اشرف غنی روز دوشنبه، در نشست سازمان ملل متحد سخنرانی کند.

منبع: منیبان