مصرف سوخت خودرو چرا افزایش پیدا می‌کند؟ | خودرو

یک ماه پیش
مصرف سوخت خودرو چرا افزایش پیدا می‌کند؟ | خودرو

برای بسیاری از رانندگان پیش آمده که حین رانندگی متوجه افزایش مصرف بیش از حد سوخت خودرو شوند؛ مشکلی که با توجه به هزینه بالای بنزین، نه تنها اهمیت بیشتری پیدا کرده بلکه می‌تواند اخطاری برای رانندگان در خصوص ایرادات فنی خودرو باشد. یا زمان...

منبع: خودرو