کرونا به قیمت قارچ هم رحم نکرد

یک ماه پیش
کرونا به قیمت قارچ هم رحم نکرد

با مشخص شدن تاثیر قارچ در افزایش ایمنی بدن، قیمت این محصول 4 برابر شد.

منبع: دنیای اقتصاد