پارلمان اروپا قطعنامه تحریم «نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی» را تصویب کرد

یک ماه پیش
پارلمان اروپا قطعنامه تحریم «نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی» را تصویب کرد

پارلمان اروپا در واکنش به نقض آشکار حقوق بشر از سوی دولت امارات متحده عربی خواستار تحریم نمایشگاه ۲۰۲۰ دوبی شد.

منبع: دانا