علامه محمدرضا حکیمی به روایت استاد سیدهادی خسروشاهی- اخبار دین ، قرآن و اندیشه

۳ ماه پیش
علامه محمدرضا حکیمی به روایت استاد سیدهادی خسروشاهی- اخبار دین ، قرآن و اندیشه

"حجت الحق استاد محمدرضا حکیمی" عبارت تجلیل آمیز و روشنگری است که مرحوم استاد سیدهادی خسروشاهی از آن برای توصیف استاد حکیمی استفاده می‌کرد.

منبع: تسنیم