چرا دلتا کرونا خیلی سریع گسترش پیدا کرد؟

۲ ماه پیش
چرا دلتا کرونا خیلی سریع گسترش پیدا کرد؟

دانشمندان پاسخ اینکه چرا گونه دلتای کرونا مسری‌تر و به سرعت در جهان گسترش یافته است را شناسایی کردند.

منبع: اقتصاد-آنلاین