بازداشت 4 گرداننده آدم ربایی سازمان یافته تاکلند / در قزوین رخ داد

۲ ماه پیش
بازداشت 4 گرداننده آدم ربایی سازمان یافته تاکلند / در قزوین رخ داد

حوادث رکنا: دادستان تاکستان از دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده آدم ربایی موسوم به تاکلند در تاکستان خبر داد.

منبع: رکنا