پاسخ محسن هاشمی درخصوص استخدام های شهرداری

۳ ماه پیش
پاسخ محسن هاشمی درخصوص استخدام های شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت :‌ در دوره پنج هیچ استخدام خارج از قاعده‌ای صورت نگرفته و ما نه‌تنها تعداد پرنسل را افزایش ندادیم بلکه در طول این مدت 11 هزار نفر را نیز از طریق بازنشستگی یا بازخریدی کاهش دادیم و جایگزینی برای آنان در نظر نگرفتیم.

منبع: اقتصاد نیوز