استراحتگاه این خرس خودروها هستند + فیلم

رکنا : یک خرس خودروهای پارک شده را برای استراحت انتخاب کرد.

منبع: رکنا