شرایط بورسیه تحصیلی فراگیر در دانشگاه بین‌المللی چابهار فراهم شد

چابهار - ایرنا - سرپرست دانشگاه بین‌المللی چابهار گفت: شرایط بورسیه تحصیلی و پذیرش آزاد سواحل مکُران در ۲ سطح بین‌المللی و داخلی برای همه دانشجویان خارجی و داخلی در دانشگاه بین المللی چابهار فراهم شد.

منبع: ایرنا