وضعیت بحرانی 827 مدرسه فرسوده از سوی آتش نشانی اعلام شده است/هزینه ساخت و ساز 200 مدرسه تامین می‌شود

عبد الرضا فولادوند درباره روند ایمنی سازی مدارس برای سال تحصیلی 1400-1401 گفت: 827 مدرسه فرسوده در شهر تهران وجود دارد که وضعیت بحرانی این مدارس از سوی آتش نشانی اعلام شده است.

منبع: برنا