فرآیند شمارش آراء انتخابات ۱۴۰۰ در سراسر کشور آغاز شد

پس از پایان رأی‌گیری در شعب شهری و روستایی سراسر کشور، فک پلمب صندوق‌های اخذ رأی صورت گرفت و فرآیند شمارش آراء آغاز شد.

منبع: مهر