فرماندار: روند اجرای انتخابات در شهرستان ری به خوبی در حال برگزاری است

شهرری - ایرنا - فرماندار ویژه شهرستان ری جمعه شب، با اشاره به حضور حداکثری مردم در جنوب تهران در انتخابات، گفت: روند اجرای انتخابات در این شهرستان از صبح تاکنون به خوبی برگزار شده است و این روند ادامه دارد.

منبع: ایرنا