ادعای نشت کرونا از آزمایشگاه ووهان صحت دارد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه چین ادعای نشت ویروس از آزمایشگاه ووهان را بی اساس و آن را فرافکنی دولت آمریکا دانست.

منبع: دنیای اقتصاد