فیلم تبرزنی وحشیانه به راننده در گرگان + جزئیات

۴ ماه پیش
فیلم تبرزنی وحشیانه به راننده در گرگان + جزئیات

حوادث رکنا : در گرگان مرد تبر بدست به طرز وحشیانه ای به دوست خود حمله کرد و با تبر او را زد.

منبع: رکنا