باغ موزه دفاع مقدس البرز نمادی از مقاومت مردم ایران است

یک سال پیش
باغ موزه دفاع مقدس البرز نمادی از مقاومت مردم ایران است

کرج - ایرنا - شهردار کرج گفت: باغ موزه دفاع مقدس استان البرز نمادی از مقاومت مردم حماسه آفرین ایران و رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است.

منبع: ایرنا