خبرگزاری فارس - مصوبه کمیسیون قضایی برای تعیین شعب مخصوص رسیدگی به جرائم مربوط به مالکیت صنعتی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از مصوبه‌ای برای تعیین شعب و قضات مخصوص رسیدگی به جرائم مربوط به حوزه مالکیت صنعتی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

منبع: فارس نیوز