رفع تعرض از ۷۰هکتار زمین دولتی در کشور طی تیر امسال

۲ سال پیش
رفع تعرض از ۷۰هکتار زمین دولتی در کشور طی تیر امسال

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از رفع ۳۳۲ مورد تعرض به اراضی دولتی معادل ۷۰ هکتار در تیر ماه ۹۸ خبر داد.

منبع: اقتصاد آنلاین