میرزایی: برای قطع وابستگی به نفت نیازمند اجماع نخبگان سیاسی هستیم

۲ سال پیش
میرزایی: برای قطع وابستگی به نفت نیازمند اجماع نخبگان سیاسی هستیم

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت که تصمیم گیری در خصوص قطع وابستگی به نفت نیازمند اجماع نخبگان سیاسی است تا با در نظر گرفتن مصالح و منابع کشور به تصمیم مشخصی برسیم.

منبع: ایسنا