اتمام حجت جبهه پایداری با اصولگرایان /تیر خلاص به شورای وحدت

۲ سال پیش
اتمام حجت جبهه پایداری با اصولگرایان /تیر خلاص به شورای وحدت

همچنان سایه «بازی بهم زن» بودن بر سر پایداری سنگینی می‌کند اما آنها به دنبال راهی هستند تا هم اتهام را از سر خود باز کنند و هم بازی وحدت را در هم بریزند.

منبع: خبرآنلاین