دشمنان نقشه‌های شومی برای تجزیه کشورهای اسلامی دارند

۲ سال پیش
دشمنان نقشه‌های شومی برای تجزیه کشورهای اسلامی دارند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه دشمنان، نقشه‌های شومی برای تجزیه کشورهای اسلامی در سر می‌پرورانند، گفت: در صدد کم کردن تعداد جمعیت کشورهای مسلمان هستند.

منبع: مهر