خبرگزاری فارس - دولت و مجلس برای ترمیم مباحث مرتبط با فرار مغزها راهکار عملیاتی داشته باشند

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - دولت و مجلس برای ترمیم مباحث مرتبط با فرار مغزها راهکار عملیاتی داشته باشند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت و مجلس برای ترمیم مباحث مرتبط با فرار مغزها بایستی به راهکارهای عملیاتی و تغییر برخی سازوکارها داشته باشند.

منبع: فارس نیوز