العربیه از خروج نیروهای شورای انتقالی از کاخ المعاشیق عدن خبر داد

۲ سال پیش
العربیه از خروج نیروهای شورای انتقالی از کاخ المعاشیق عدن خبر داد

شبکه العربیه اعلام کرد که نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی کاخ المعاشیق در عدن را پس از عقب نشینی نیروهای شورای انتقالی تحویل گرفته اند.

منبع: مهر