خبرگزاری فارس - انتقاد از گروه‌های تئاتری جهان عرب به دلیل استفاده از شخصیت‌های کارتونی غربی

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - انتقاد از گروه‌های تئاتری جهان عرب به دلیل استفاده از شخصیت‌های کارتونی غربی

رئیس هیأت داوران هفتمین جشنواره تئاتر کودک جهان عرب نسبت به استفاده از زبان عامیانه با عبارت‌های رکیک و نامناسب کودکان و همچنین استفاده از شخصیت‌های کارتونی غربیتوسط گروه‌های حاضر در جشنواره انتقاد…

منبع: فارس نیوز