شورای شهر خرم آباد از بیست روز پیش در جریان احتمال دستگیری شهردار بود!/ احتمال ارتکاب جرم سیاسی

۲ سال پیش
شورای شهر خرم آباد از بیست روز پیش در جریان احتمال دستگیری شهردار بود!/ احتمال ارتکاب جرم سیاسی

نماینده استان لرستان در شورای عالی استان‌ها گفت: شورای شهر خرم آباد از بیست روز پیش در جریان احتمال دستگیری شهردار بوده اما به این موضوع ورود نکرده و شهردار بر سر جایگاهش مانده است!

منبع: اقتصاد آنلاین