استقبال محمود صادقی از برگزاری رفراندوم برای برجام و اف‌ای‌تی‌اف/ مجمع تشخیص، جایگزین مسیر رفراندوم شده است

۲ سال پیش
استقبال محمود صادقی از برگزاری رفراندوم برای برجام و اف‌ای‌تی‌اف/ مجمع تشخیص، جایگزین مسیر رفراندوم شده است

محمود صادقی به جماران گفت: یکی از مواردی که مشخصا در نظام به بن بست رسیده و مجمع تشخیص مصلحت نیز که باید مانع به بن بست رسیدن مسائل باشد، اعتنایی به آن نمی‌کند، بحث لوایح چهارگانه FATF است. به نظر می…

منبع: خبرآنلاین