روایت محمدرضا باهنر از لابی‌گری در سیاست

۲ سال پیش
روایت محمدرضا باهنر از لابی‌گری در سیاست

به لابی گری شناخته می‌شود. اگر چه در هفت مجلس بر کرسی نمایندگی تکیه زده اما در مجالس هفتم و هشتم و نهم بود که به چهره تأثیرگذار در تصویب لوایح و طرح‌ها و مهم‌تر از آن جلوگیری از استیضاح وزرا شهره شد.

منبع: اقتصاد آنلاین