توضیحات واعظی درباره مذاکره با سازمان ملل برای رفع تحریم ظریف /آزادسازی نفتکش ایرانی درحال انجام است

۲ سال پیش
توضیحات واعظی درباره مذاکره با سازمان ملل برای رفع تحریم ظریف /آزادسازی نفتکش ایرانی درحال انجام است

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: مذاکره با اروپا جدی تری شده است، در کنار این مذاکرات صحبت هایی شده که بتوانیم به چارچوب هایی برسیم و امیدواریم به بهره مندی از منافع برجام برسیم. در مورد اینکه اگر به جمع…

منبع: خبرآنلاین