پذیرش دفن پسماندهای هسته‌ای صحت ندارد

۲ سال پیش
پذیرش دفن پسماندهای هسته‌ای صحت ندارد

سخنگوی دولت گفت:کنوانسیون پسماندهای هسته ای صیانتی است، اینگونه نیست که تصویب آن به مثابه پذیرش پسماندهای هسته ای باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین