فلاحت پیشه:اطلاعات سپاه اعلام کرد لیست دو تابعیتی های دولت را ارائه نکرده/طرح موضوع دوتابعیتی ها مشکوک بود

۲ سال پیش
فلاحت پیشه:اطلاعات سپاه اعلام کرد لیست دو تابعیتی های دولت را ارائه نکرده/طرح موضوع دوتابعیتی ها مشکوک بود

جمهوریت نوشت:فلاحت پیشه که در زمان طرح اولیه لیست دو تابعیتی های دولت ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس را بر عهده داشته است ، از ابعاد بررسی این لیست می گوید .فلاحت پیشه که در زمان طرح اولیه لیست دو…

منبع: خبرآنلاین