محمدتوسلی:نامه امام در باره نهضت آزادی،امضای ایشان را دارد ولی به خط ایشان نیست/مرحوم هاشمی به نهضت آزادی ضربه زد

۲ سال پیش
محمدتوسلی:نامه امام در باره نهضت آزادی،امضای ایشان را دارد ولی به خط ایشان نیست/مرحوم هاشمی به نهضت آزادی ضربه زد

روزنامه شرق با محمدتوسلی دبیرکل حزب نهضت آزادی در باره مسائلی چون نامه امام به محتشمی پور در باره این حزب و موضع انتخاباتی ان در سالهای۹۲و۹۶مصاحبه کرده است.

منبع: خبرآنلاین