پاکستان خواهان برگزاری نشست شورای امنیت درباره کشمیر

۲ سال پیش
پاکستان خواهان برگزاری نشست شورای امنیت درباره کشمیر

پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرد تا درباره تصمیم هند مبنی بر لغو وضعیت ویژه کشمیر تشکیل جلسه دهد.

منبع: ایسنا