خبرگزاری فارس - لزوم ممانعت از ورود پول‌های مجهول به انتخابات / در انتصاب بانوان به مدیریت جو زده نشویم!

۲ سال پیش
خبرگزاری فارس - لزوم ممانعت از ورود پول‌های مجهول به انتخابات / در انتصاب بانوان به مدیریت جو زده نشویم!

معاون سیاسی وزیر کشور بر لزوم ممانعت از ورود پول‌های مجهول به عرصه انتخابات تاکید کرد و گفت: شفافیت در این راستا می‌تواند باعث این اقدام شود.

منبع: فارس نیوز