تعهد دولت‌ها به پوشش همگانی سلامت تا سال ۲۰۳۰

۲ سال پیش
تعهد دولت‌ها به پوشش همگانی سلامت تا سال ۲۰۳۰

مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت از برگزاری همایش پوشش همگانی سلامت خبر داد و گفت: پوشش همگانی سلامت جزو تعهدات دولت‌ها تا سال ۲۰۳۰ میلادی است.

منبع: ایسنا