دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین نگرفته است

۳ سال پیش
دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین نگرفته است

وزیر نفت گفت: در دولت بحث‌هایی درباره سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین مطرح شده اما تاکنون تصمیمی در این حوزه اخذ نشده است.

منبع: اقتصاد آنلاین