همه مصوبات صحن صبح شورای شهر تهران از زبان محسن هاشمی/افزایش نرخ طرح ترافیک در سال آینده فقط تا ١٥درصد

۳ سال پیش
همه مصوبات صحن صبح شورای شهر تهران از زبان محسن هاشمی/افزایش نرخ طرح ترافیک در سال آینده فقط تا ١٥درصد

رییس شورای شهر تهران به موضوع هزینه طرح ترافیک در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: این هزینه نسبت به سال ۹۷ اجازه ندارد تا بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد.

منبع: اقتصاد آنلاین