استمداد از نمایندگان مجلس برای رفع موانع «خرید خدمات آموزشی»

۳ سال پیش
استمداد از نمایندگان مجلس برای رفع موانع «خرید خدمات آموزشی»

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه به دنبال واگذاری مدارس دولتی در قالب طرح خرید خدمات آموزشی نبوده و نیستیم گفت: از نمایندگان مجلس می خواهیم این فرصت را به آموزش و پرورش بدهند تا موانع و مشکلات طرح خرید خدمات آموزشی را با کمک آنها بررسی و برطرف کنیم.

منبع: ایسنا