دولت ترامپ ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته است

۳ سال پیش
دولت ترامپ ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته است

بلومبرگ با بررسی شاخصهای کلان اقتصادی ادوار مختلف نتیجه گرفت دولت ترامپ پس از دولت بوش، ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته است.

منبع: ایسنا